Menu:


Lettercode +

Symbool

= UitlegT +

Picture
De 'T' staat voor 'Toxic' (giftig).
De '+' staat voor 'zeer giftig'.

Deze chemische producten kunnen zelfs al in heel kleine hoeveelheden schadelijk zijn voor je gezondheid.
Gebruik deze producten enkel onder begeleiding.T

Picture
De 'T' staat voor 'Toxic' (giftig).

Deze chemische producten kunnen zelfs al in kleine hoeveelheden schadelijk zijn voor je gezondheid.Xn

Picture
Gevaarlijk.

Deze chemicaliën kunnen bij aanraking gevaren voor de gezondheid inhouden.Xi

Picture
Irriterend.

Deze chemicaliën kunnen irritatie opwekken bij aanraking of wanneer ze in contact komen met ogen, neus of mond.C

Picture
De 'C' staat voor 'Corrosive' (invretend).

Deze chemicaliën kunnen bij aanraking de huid aantasten en brandwonden veroorzaken.N

Picture
De 'N' staat voor 'Nuisant' (schadelijk).

Deze chemicaliën zorgen rechtstreeks of onrechtstreeks voor schade aan het milieu (omdat ze bijv. niet afbreekbaar zijn).F

Picture
De 'F' staat voor 'Flammable' (ontvlambaar).

Deze chemicaliën kunnen snel ontbranden of veroorzaken ontvlambare gassen wanneer ze in contact komen met de lucht of water (lees aandachtig de veiligheids-voorschriften).O

Picture
De 'O' staat voor 'Oxidicing' (oxiderend).

Deze chemicaliën kunnen in combinatie met andere chemicaliën of stoffen reageren. Lees dus aandachtig de veiligheids-voorschriften.E

Picture
De 'E' staat voor 'Explosive' (Ontplofbaar).

De chemicaliën kunnen spontaan of bij fout of onvoorzichtig gebruik exploderen.